Naše projekty

Rozbehnime rozmanitosť

Rozbehnime rozmanitosť

Diversity PRO má nový program pod názvom Rozbehnime rozmanitosť. Jeho prostredníctvom chceme pozdvihnúť štandard a latku pre zviditeľnenie a prijatie LGBT komunity na pracovisku v slovenskom prostredí.

Tento cieľ chceme dosiahnuť zdieľaním vedomostí a najvhodnejších postupov v oblasti rozmanitosti u zamestnávateľov situovaných na Slovensku. Radi by sme ich povzbudili, aby prejavili podporu LGBT komunite, vďaka čomu by k sebe pritiahli LGBT talenty a nové obchodné príležitosti.

Čoskoro uvedieme do praxe "Prehlásenie podpory" zamestnávateľov LGBT komunite.

Ste spoločnosť, ktorá podporuje začlenenie LGBT komunity na pracovisku?

Neváhajte a spojte sa s nami ohľadom účasti na našom projekte!

LGBT Líderstvo

LGBT Professionals Network

Zviditeľňujeme LGBT profesionálov v pracovnom prostredí a podporujeme ich líderske schopnosti a rozvoj.

Dúfame v silnejšiu, odhodlanejšiu a motivovanejšiu LGBT komunitu na pracovisku, ktorá by bola schopná dialógu s lokálnymi zamestnávateľmi na tému otvorenosti k rozmanitosti a boja s diskrimináciou.

Naše aktivity majú za cieľ povzbudiť LGBT profesionálov, aby rozširovali svoje sociálne siete a zdieľali svoje poznatky a príležitosti. Zároveň chcú rozvinúť profesionálne schopnosti LGBT komunity prostredníctvom seminárov a spoločenských podujatí.

Naša komunita LGBT profesionálov a ich priaznivcov bola založená za účelom vytvoriť priestor pre vzájomný dialóg. Organizujeme pravidelné stretnutia na rôzne témy.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Hlavný partner

Partneri